சிருங்கேரி மட சாலையில் உள்ள சென்னை தொடக்கப்பள்ளியில் மாணவர் சேர்க்கை தொடக்கம்.

ஆர்.கே.நகர், ஜெத் நகர் மற்றும் கிழக்கு ஆர்.ஏ.புரம் ஆகிய பகுதிகளில் நீங்கள் வசிப்பவராக இருந்தால், தங்கள் குழந்தைகளை சென்னை தொடக்கப்பள்ளியில் சேர்க்க…

Verified by ExactMetrics