ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள ஜி.சி.சி விளையாட்டு மைதானம் கழிவறை போன்று பயன்படுத்தியுள்ளனர். தூய்மை பணியாளர்கள் அதை சுத்தம் செய்தனர்.

சென்னை மாநகராட்சியின் துப்புரவுத் துறையானது, அல்போன்சா மைதானம் என்று அழைக்கப்படும் ஆர்.ஏ.புரம் தெற்குக் கால்வாய்க் கரை சாலையில் உள்ள ஜிசிசியின் விளையாட்டு…

Verified by ExactMetrics