பருவமழை: முக்கிய பகுதிகளில் உள்ள வடிகால்களை மீண்டும் தூய்மை பணியாளர்கள் சுத்தம் செய்தனர்.

சென்னை மாநகராட்சி பணியாளர்கள் சூரியன் மறையும் வரை தற்போது பிசியாக உள்ளனர். முக்கிய சாலைகள் மற்றும் தெருக்களில் உள்ள மழைநீர் வடிகால்களை…

Verified by ExactMetrics