சாந்தோமில் உள்ள சிஎஸ்ஐ சர்ச் பள்ளியில் விளையாட்டு தினம்

சிஎஸ்ஐ செயின்ட் தாமஸ் நர்சரி & பிரைமரி பள்ளியின் விளையாட்டு தினம் பிப்ரவரி 17 அன்று சாந்தோமில் உள்ள சிஎஸ்ஐ செயின்ட்…