சிஐடி காலனியில் செஸ் ஒலிம்பியாடுக்காக போடப்பட்ட கோலம்.

சிஐடி காலனியில் வசிக்கும் காயத்திரி சங்கரநாராயணன் கோலமிடுவதில் வல்லவர். பண்டைய மரபுகளை விரும்பும் பலர் செய்வது போல, இவர் ஒவ்வொரு காலையிலும்…

Verified by ExactMetrics