செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் நாகேஸ்வர ராவ் பூங்காவில் ஒளிபரப்பப்படுகிறது.

செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிகள் இப்போது நாகேஸ்வரராவ் பூங்காவின் பின்புறம் உள்ள செஸ் சதுக்கத்தில் எல்இடி திரையில் ‘நேரடியாக’ ஒளிபரப்பப்படுகின்றன. மதியம் 3…