பூங்காவில் படித்தல் அமர்வு; மார்ச் 31, மாலை 4 மணிக்கு

‘பூங்காவில் வாசித்தல்’ (சைலண்ட் ரீடிங்) அடுத்த அமர்வு, மார்ச் 31, ஞாயிறு, மாலை 4 மணி முதல், ஒரு மணி நேரம்,…

பூங்காவில் புத்தகங்கள் வாசிப்பு நிகழ்ச்சி: அக்டோபர் 1, மதியம் 3 மணிக்கு.

அக்டோபர் 1, ஞாயிறு, மதியம் 3 மணிக்கு லஸ், நாகேஸ்வரராவ் பூங்காவில் உள்ள செஸ் சதுக்கம் அருகே மக்கள் தங்களுக்குப் பிடித்த…

‘சைலண்ட் ரீடிங்’ குழு இந்த ஞாயிறு, செப்டம்பர் 3ல் நாகேஸ்வர ராவ் பூங்காவில் மதியம் 3 மணிக்கு கூடுகிறது.

‘சைலண்ட் ரீடிங்’ குழுவின் அடுத்த கூட்டம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை, செப்டம்பர் 3 ஆம் தேதி, நாகேஸ்வரராவ் பூங்கா, லஸ்ஸில் நடைபெறவுள்ளது. அமர்வு…

நாகேஸ்வரராவ் பூங்காவில் ஞாயிற்றுக்கிழமை (ஆகஸ்ட் 6) ‘சைலண்ட் ரீடிங்’ நிகழ்ச்சி. மாலை 3 மணி முதல்.

‘சைலண்ட் ரீடிங்’ அமர்வின் இரண்டாவது கூட்டம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை, ஆகஸ்ட் 6, லஸ்ஸில் உள்ள நாகேஸ்வர ராவ் பூங்காவில் நடைபெறும். மாலை…

Verified by ExactMetrics