சைவ உணவுத் திருவிழா: உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் வீட்டு உபயோகப் பொருட்கள். பிப்ரவரி 19 வரை

எல்டாம்ஸ் சாலையில் உள்ள சி.பி.ஆர்ட் சென்டரில் மூன்று நாள் சைவ உணவுத் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது. கருணா அறக்கட்டளையின் ஆதரவுடன் செயல்படும்…

Verified by ExactMetrics