பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி இன்று முதல் சொத்து வரி பொது திருத்த அறிவிப்புகளை அஞ்சல் மூலம் மயிலாப்பூர்வாசிகளுக்கு அனுப்பி வருகிறது.

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சொத்து வரி பொது சீராய்வு அறிவிப்புகளின் மூலம் நகரம் முழுவதும் உள்ள சொத்துக்களின் உரிமையாளர்கள் தொடர்பு கொள்ளத்…