பாரதிய வித்யா பவன் நாடக விழாவில் ஒன்பது தமிழ் நாடகங்கள் அரங்கேற்றப்பட உள்ளன. மே 19 முதல் 31 வரை.

மயிலாப்பூரில் உள்ள பாரதிய வித்யா பவன், 2023 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழ் நாடக விழாவை மே 19 முதல் 31 வரை…

‘காத்தாடி’ ராமமூர்த்தி நடித்துள்ள புதிய தமிழ் நாடகம் சில சமூகச் செய்திகளைப் பகிரும் வகையில் உள்ளது.

பழம்பெரும் நடிகர் காத்தாடி ராமமூர்த்தி நடித்த தமிழ் நாடகங்கள் வேடிக்கை நிறைந்த சில சமூகச் செய்திகளுடன் வெளிவரும். ஸ்டேஜ் கிரியேஷன்ஸின் புதிய…

Verified by ExactMetrics