தியான ஆசிரமத்தில் இரண்டு புகழ்பெற்ற ஜேசுட் மிஷனரிகளின் சிலைகள் திறக்கப்பட்டன.

17 மற்றும் 18 ஆம் நூற்றாண்டுகளில் தமிழ் நாட்டிற்கு வந்த புகழ்பெற்ற ஜேசுட் மிஷனரிகளில் இருவரான ராபர்ட் டி நோபிலி மற்றும்…

Verified by ExactMetrics