ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள மருந்தகத்தில் ‘டயப்பர்கள் விற்பனை மேளா’

ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள கருப்பையா மருந்தகத்தில் ஆகஸ்ட் 15-ம் தேதி வரை ‘டயப்பர்ஸ் விற்பனை மேளா’ நடைபெறுகிறது. பெரியவர்கள், முதியவர்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கான…