டாக்டர் ஆர். கே. சாலையில் உள்ள ஒரு வளாகத்தில் நடைபெற்ற ஹோலி மற்றும் மகளிர் தின கொண்டாட்டங்கள்

மயிலாப்பூரில் உள்ள டாக்டர் ராதா கிருஷ்ணன் சாலையில் அமைந்துள்ள ஜீவன் பீமா என்கிளேவ் என்ற சமூகத்தில் இந்த ஆண்டு ஹோலி கொண்டாட்டங்கள்…

மீண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊரடங்கால் அமைதியான சாலைகள்

ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பிற மாநிலங்களில் முழு ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்படுவதையடுத்து, தமிழ்நாட்டிலும் இன்று மீண்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஊரடங்கு அமலுக்கு வந்தது. இதையடுத்து மயிலாப்பூரில் சாலைகள்…

Verified by ExactMetrics