டாக்டர் ஜெ. ஜெயலலிதா மியூசிக் மற்றும் பைன் ஆர்ட்ஸ் பல்கலைக்கழகம் வழங்கும் ஆன்லைன் தமிழ் படிப்புகள்.

ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள டாக்டர் ஜெ.ஜெயலலிதா இசை பைன் ஆர்ட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் மூலம் தமிழில் வழங்கப்படும் ஆன்லைன் படிப்புகளுக்கான சேர்க்கை இப்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது.…

தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே. ஜெயலலிதா மியூசிக் மற்றும் ஆர்ட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் எம்.ஏ. இசையில் முதுகலை படிப்புகளுக்கான மாணவர் சேர்க்கை தொடக்கம்.

ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜே ஜெயலலிதா மியூசிக் மற்றும் ஆர்ட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் எம்.ஏ. மியூசிக் (ரெகுலர் ஸ்ட்ரீம்) மற்றும் எம்.எஃப்.ஏ…

Verified by ExactMetrics