மூத்த இசை மற்றும் நாடக கலைஞர்கள் கார்த்திக் பைன் ஆர்ட்ஸால் கௌரவிக்கப்பட்டனர்.

மயிலாப்பூரில் உள்ள பாரதிய வித்யா பவனில் தமிழ் புத்தாண்டு தினத்தில் மூத்த கலைஞர்களுக்கு சிறப்பு விருதுகளை கார்த்திக் பைன் ஆர்ட்ஸ் வழங்கியது.…