தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெ. ஜெயலலிதா மியூசிக் மற்றும் பைன் ஆர்ட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் இசை, நடனம், பைன் ஆர்ட்ஸ், டிசைன் படிப்புகளுக்கான சேர்க்கை தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு டாக்டர் ஜெ.ஜெயலலிதா மியூசிக் மற்றும் பைன் ஆர்ட்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தின் படிப்புகளுக்கான சேர்க்கை இப்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் இந்த…

Verified by ExactMetrics