தளிகை உணவகம் புதிய முகவரியில் திறக்கப்பட்டுள்ளது – டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில்

பிரபலமான தளிகை உணவகம் மயிலாப்பூர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில், ஏவிஎம் ராஜேஸ்வரி கல்யாண மண்டபம் எதிரில் புதிய முகவரியில் தற்போது திறக்கப்பட்டுள்ளது.…

மீண்டும் தள்ளிவைக்கப்பட்ட காதுகேளாதோருக்கான பள்ளியின் பொன்விழா

மயிலாப்பூர் டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் அமைந்துள்ள பிரபலம் வாய்ந்த காது கேளாதோர் மற்றும் கண் பார்வையற்றோருக்கான கிளார்க் பள்ளியின் பொன்விழா கடந்த…