மெரினா மணலில் காதலர் தினம். . . .

மெரினா கடற்கரை ஓரத்தில் டிக்னிட்டி ஃபவுண்டேஷனின் மூத்த குடிமக்களுக்கான மையத்தின் காதலர் தின நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. மெரினா லூப் சாலையை ஒட்டிய…