சிருங்கேரி மட சாலையில் தண்ணீர் வெளியேறுவது மெட்ரோ வாட்டர் பைப் கசிவா?

சிருங்கேரி மட சாலை – எம்ஆர்டிஎஸ் ஸ்டேஷன் (மந்தைவெளி) மற்றும் வெங்கடகிருஷ்ணா சாலை சந்திப்புக்கு அருகில் உள்ள சில இடங்களில் தண்ணீர்…

Verified by ExactMetrics