உள்ளூர் தபால் நிலையத்தில் கொலு பொம்மைகளை முன்பதிவு செய்து பார்சல்கள் மூலம் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பலாம்.

கொலு பொம்மைகளை இந்தியா அல்லது வெளிநாடுகளில் உள்ள உங்கள் குடும்பத்தினருக்கோ அல்லது நண்பர்களுக்கோ தபால் நிலையத்திலிருந்து அனுப்பலாம் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?…

Verified by ExactMetrics