100-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களின் கல்விக்கு தமிழக பிராமண சங்க மயிலாப்பூர் பிரிவு நிதியுதவி அளிக்கிறது.

தமிழக பிராமணர் சங்கத்தின் மயிலாப்பூர் பிரிவு சமீபத்தில் நகரப் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவிகளை வழங்கியுள்ளது. முறையான நிதியுதவி…

Verified by ExactMetrics