தமிழில் ‘ஸ்ரீமத் பாகவதம்’: பாரதிய வித்யா பவன் வெளியீடு. விலை ரூ.400.

பாரதிய வித்யா பவனால் ஆங்கிலத்தில் முதன்முதலில் வெளியிடப்பட்ட ‘ஸ்ரீமத் பாகவதம்’ புத்தகத்தின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு வெள்ளிக்கிழமை மாலை வெளியிடப்பட்டது. புத்தக வெளியீட்டு…

Verified by ExactMetrics