பட்டினப்பாக்கத்தில் தமிழ்நாடு ஸ்ட்ரீட் கால்பந்து கிளப்பின் வருடாந்திர போட்டி

பட்டினப்பாக்கத்தில் உள்ள தமிழ்நாடு ஸ்ட்ரீட் கால்பந்து கிளப் சமீபத்தில் மெரினாவில் அமைந்துள்ள இந்த பகுதியில் உள்ள விளையாட்டு மைதானத்தில் கால்பந்து போட்டியை…