தமிழ்நாட்டின் பண்டைய கோயில்கள் பற்றிய சித்ரா மாதவனின் உரை நிகழ்ச்சி.

டாக்டர் சித்ரா மாதவன் (எழுத்தாளர் மற்றும் வரலாற்றாசிரியர்) தத்வலோகாவால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ‘தமிழ்நாட்டின் பழமையான கோயில்கள்’ குறித்த விளக்கப்பட விரிவுரைகளைத் தொடர்கிறார்.…

Verified by ExactMetrics