மெட்ராஸ் டே 2022 (சென்னை தினம்): மயிலாப்பூர் மண்டலத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகளின் தொகுப்பு

மயிலாப்பூரில் 2022க்கான மெட்ராஸ் டே(சென்னை தினம்) தொடர் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன, மேலும் இந்த வார இறுதியில் இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் வரிசையாக…

Verified by ExactMetrics