சிறப்புத் தேவைகள் கொண்ட பதின்ம வயதினருக்கான இசை நிகழ்ச்சியில் இசை அமைப்பாளர் பரத்வாஜின் பாடல்கள்.

வி-எக்செல் எஜுகேஷனல் டிரஸ்ட் மூலம் உஷா சுரேஷின் ஒருங்கிணைப்பின் கீழ் சிறப்புத் தேவைகள் உள்ளவர்களுக்கான இசைக் கச்சேரித் தொடரான தரங் ஏற்பாடு…

Verified by ExactMetrics