லேடி சிவசாமி பெண்கள் பள்ளியில் ரூபி புதோட்டா தலைமையாசிரியை ஓய்வு பெற்றார். கே.ஜி.புஷ்பவள்ளி புதிய பொறுப்பை ஏற்கவுள்ளார்.

மயிலாப்பூர் லேடி சிவசாமி ஐயர் பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளியில் நீண்ட காலம் பணிபுரிந்த தலைமையாசிரியர் ரூபி புதோட்டா, இவர் ஜூன் 30ல் ஓய்வு…

Verified by ExactMetrics