தேவாலயத்தின் குடும்பங்களுக்கு அன்னை மரியாவுக்கு வழங்கப்பட்ட புடவை பரிசு.

சாந்தோமில் உள்ள செயின்ட் தாமஸ் கதீட்ரலின் ஒரு பகுதியில் இருக்கும் கொட்டகையில் அன்னை மரியாவின் சிலையை தாங்கிய தேர் நிற்கிறது. சமீப…

Verified by ExactMetrics