ஸ்ரீ மாதவ பெருமாள் கோவிலின் திருப்பணிகள் துவக்கம்

கடந்த வாரம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற பாலாலயத்தைத் தொடர்ந்து ஸ்ரீ மாதவ பெருமாள் கோயிலில் திருப்பணிகள் வார இறுதியில் தொடங்கியுள்ளன. தற்போது ராஜகோபுரத்திற்கு…