தி சில்ட்ரன்ஸ் கிளப்பின் ஓவிய போட்டி ஒத்திவைக்கப்பட்டது

மயிலாப்பூரில் உள்ள தி சில்ட்ரன்ஸ் கிளப் மூலம் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நடத்தப்படவிருந்த பல்வேறு வயதுக் குழந்தைகளுக்கான வருடாந்திர ஓவிய போட்டி இரவு…

Verified by ExactMetrics