ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயில் குளத்தில் தீயணைப்பு பணியாளர்களின் மழைக்கால ஆயத்தப் பயிற்சி

ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயில் குளத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை காலை மாநிலத்தின் உள்ளூர் அடிப்படையிலான தீயணைப்பு சேவை பணியாளர்கள் தீவிர மழைக்கால ஆயத்தப் பயிற்சி…

Verified by ExactMetrics