நகர சபை தேர்தல்கள்: தீவிரமடையும் தேர்தல் பிரச்சாரங்கள்

பிப்ரவரி 19-ஆம் தேதி நடைபெறவுள்ள நகரசபை உள்ளாட்சி மன்றத் தேர்தலுக்கான பிரச்சாரம் பரபரப்பான முறையில் நடைபெற்று வருகிறது, இது மயிலாப்பூரில் உள்ள…