துர்காபாய் தேஷ்முக்கின் பிறந்தநாளை ஆந்திர மகிளா சபா வளாகத்தில் உள்ள வீட்டில் உள்ள மூத்த குடிமக்கள் இல்லத்தில் முதியோர் கொண்டாடினர்.

ஆர்.ஏ.புரத்தில் உள்ள ஆந்திர மகிளா சபா வளாகத்தில் அமைந்துள்ள பி. ஓபுல் ரெட்டி மூத்த குடிமக்கள் இல்லத்தின் நிர்வாகமும் குடியிருப்பாளர்களும் இந்த…

Verified by ExactMetrics