குடிநீர் கேன்களை வைக்கும் குடோனாக மாறிய தெருவின் பெயர் பலகை

வீதியோரங்களும் நடைபாதை மூலைகளும் பல காரணங்களுக்காக தவறாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சிலர் சிறுநீர் கழிக்கும் இடம் போன்று அங்கு சிறுநீர் கழிக்கிறார்கள். சிலர்…

Verified by ExactMetrics