பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை: கேஜி மற்றும் ஆப்டர் ஸ்கூல் ஆக்ட்டிவிட்டி

சாந்தோமில் உள்ள கல்ச்சுரல் அகாடமியால் நடத்தப்படும் பள்ளியில் ப்ரீ-கேஜி, எல்கேஜி மற்றும் யுகேஜிக்கான சேர்க்கை இப்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது. இடம்: சாந்தோம் உயர்நிலை…

Verified by ExactMetrics