உள்ளூரில் அடிப்படை மருத்துவ சேவைகளை விரும்பும் ஏழைகளுக்காக, மயிலாப்பூர் மண்டலத்தில் நான்கு நகர்ப்புற நலவாழ்வு மையங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது

மயிலாப்பூர் மண்டலத்தில் இப்போது குறைந்தது நான்கு நகர்ப்புற அரசு ஆரம்ப சுகாதார மையங்கள் தொடங்கப்பட்டுள்ளளது. மாநில அரசால் நேற்று மாநிலம் முழுவதும்…

Verified by ExactMetrics