பாரதிய வித்யா பவனின் நவராத்திரி விழாவில் மின்ட் பகுதியை சேர்ந்த பள்ளி மாணவர்களின் அழகிய நடனம்.

பாரதிய வித்யா பவனின் சென்னை கேந்திரா மயிலாப்பூரில் உள்ள தனது ஆடிட்டோரியத்தில் அக்டோபர் 16 முதல் ‘நவவித நவராத்திரி விழாவை’ நடத்தி…

இந்திய மாநிலங்களின் பாரம்பரியங்களை வெளிப்படுத்தும் பாரதிய வித்யா பவனின் நவராத்திரி இசை, நடன விழா

பாரதிய வித்யா பவனின் சென்னை கேந்திரா மயிலாப்பூரில் உள்ள தனது ஆடிட்டோரியத்தில் அக்டோபர் 16 முதல் ‘நவவித நவராத்திரி விழா’ நடத்துகிறது.…

Verified by ExactMetrics