நாகேஸ்வரராவ் பூங்காவில் ஓவிய விழா. பிப்ரவரி 25. காலை 10 மணி முதல் இரவு 7.30 மணி வரை.

லஸ்ஸில் உள்ள நாகேஸ்வரராவ் பூங்கா இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கலைஞர்களின் சோலையாக மாறவுள்ளது. ஓவிய விழா (Art Fest) சென்னையின் 2024 பதிப்பில்…

நாகேஸ்வரராவ் பூங்காவில் பூட்டப்பட்டுள்ள உடற்பயிற்சி கூடம். இங்குள்ள பெரும்பாலான உபகரணங்கள் சேதமடைந்துள்ளன.

லஸ் அருகே உள்ள நாகேஸ்வரராவ் பூங்காவில் உள்ள திறந்தவெளி உடற்பயிற்சி கூடம் சில நாட்களாக பூட்டியே கிடக்கிறது. பெரும்பாலான உடற்பயிற்சி செய்யக்கூடிய…

Verified by ExactMetrics