நாகேஸ்வர ராவ் பூங்காவில் புத்தகங்கள் வாசித்தல்: ஜூலை 23 அன்று மாலை 3 மணி முதல்

பொது இடங்களில் வாசிப்பு இந்த இயக்கம் இப்போது மயிலாப்பூரில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை, (ஜூலை 23) ஒரு புத்தகத்தை எடுத்துவாருங்கள், லஸ்ஸில் உள்ள…

Verified by ExactMetrics