வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு மயிலாப்பூர் அரங்கில் டிசம்பர் 23 மாலை முதல் இடைவிடாத பஜனை நிகழ்ச்சி.

நாதபிரம்மம் வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு தொடர் இசை நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்துள்ளது: நிகழ்ச்சி டிசம்பர் 23, மாலை 6 மணிக்கு தொடங்குகிறது.…

Verified by ExactMetrics