மயிலாப்பூர் டைம்ஸ் அறக்கட்டளை மூலம் 62 மாணவர்களுக்கு இந்த சீசனில் ரூ.4,66,000 வழங்கப்பட்டது

62 மாணவர்கள் பிளஸ் டூ அல்லது கல்லூரியில் படிப்பதற்காக, மயிலாப்பூர் டைம்ஸ் அறக்கட்டளையின் (MTCT) நிதியைப் பெற்றனர். நிதி உதவி பெற்ற…