இந்த TANGEDCO அலுவலகத்தில் பில்களை செலுத்துவதில் நுகர்வோர் ஏமாற்றமடைகின்றனர். உங்கள் அனுபவம் என்ன?

அனைத்து தகவல் தொடர்பு மற்றும் பரிவர்த்தனைகளுக்கு ஆன்லைனில் செல்லுமாறு TANGEDCO தனது நுகர்வோரைக் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது, ஆனால் அதன் நுகர்வோர் கவுண்டர்கள்…

Verified by ExactMetrics