மயிலாப்பூரில் இப்போது, ​​பக்கெட் சாப்பாடு. புலாவ், சாம்பார் சாதம், பொரியல் மற்றும் பல.

மயிலாப்பூரில் சமீபத்தில் தொடங்கப்பட்ட ‘கிட்டு மாமாஸ்’ வீட்டு டிபன் இப்போது அதன் உணவை ஒரு பக்கெட்டில் வழங்குகிறது. இந்த சைவ உணவு…

Verified by ExactMetrics