‘பண்டைய கால இந்திய மருத்துவ முறைகள்’ என்ற தலைப்பில் ஒரு நாள் கருத்தரங்கு. முன் பதிவு அவசியம்

சி.பி.ராமசாமி ஐயர் இந்தியவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், அக்டோபர் 8, சனிக்கிழமை அன்று ஆழ்வார்பேட்டை எல்டாம்ஸ் சாலையில் உள்ள சி.பி.ராமசாமி ஐயர் அறக்கட்டளையில்…