‘பண்டைய கால இந்திய மருத்துவ முறைகள்’ என்ற தலைப்பில் ஒரு நாள் கருத்தரங்கு. முன் பதிவு அவசியம்

சி.பி.ராமசாமி ஐயர் இந்தியவியல் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், அக்டோபர் 8, சனிக்கிழமை அன்று ஆழ்வார்பேட்டை எல்டாம்ஸ் சாலையில் உள்ள சி.பி.ராமசாமி ஐயர் அறக்கட்டளையில்…

Verified by ExactMetrics