ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோவில்: இன்று மாலை முதல் 12 நாட்கள் பன்னிரு திருமுறை விழா

12 நாட்கள் நடைபெறும் பன்னிரு திருமுறை திருவிழா இன்று (ஆகஸ்ட் 9) மாலை 4.30 மணிக்கு ஸ்ரீ கபாலீஸ்வரர் கோயிலில் செம்பனார்…