குழந்தைகளுக்கான களிமண் விநாயகர் செய்யும் பயிலரங்கம். செப்டம்பர் 16ல். இப்போதே பதிவு செய்யுங்கள்.

தொடர்ந்து 5-வது ஆண்டாக சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த களிமண் விநாயகர் செய்யும் பயிற்சி பட்டறை ஆழ்வார்பேட்டையில் செப்டம்பர் 16-ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை) நடைபெறுகிறது.…

ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள போன்சாய் கண்காட்சியில், ஆரம்பநிலை பயிற்சியாளர்களுக்கான பயிலரங்கம்.

போதி, சென்னை போன்சாய் சங்கம், இன்று காலை போன்சாய் கண்காட்சியை சனிக்கிழமை இன்று காலை தொடங்குகிறது மற்றும் ஞாயிற்றுகிழமையும் காலை 10…

Verified by ExactMetrics