கோளறு பதிகம் சார்ந்த பரதநாட்டிய நடன நிகழ்ச்சி. குரு சித்ரா விஸ்வேஸ்வரன் நடனம் அமைத்துள்ளார்

ஸ்ரீ முத்துகிருஷ்ண சுவாமி மிஷன் அறக்கட்டளையின் பைன் ஆர்ட்ஸ் மையமான லலிதா கலா மந்திர், கோளறு பதிகம் என்ற தலைப்பில் பரதநாட்டியத்…

Verified by ExactMetrics