பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஆஃப்லைன் செஸ் போட்டி. ஆகஸ்ட். 15

கலா மஞ்சரி படைப்பாற்றல் மையம் அதன் வளாகத்தில் பள்ளி மாணவர்களுக்கான சுதந்திர தின ஆஃப்லைன் செஸ் போட்டியை நடத்துகிறது. போட்டிக்கு 4…

Verified by ExactMetrics