பள்ளி மாணவர்களுக்கான வருடாந்திர ஓவியப் போட்டி: செப்டம்பர் 4ல். இப்போதே பதிவு செய்யுங்கள்.

மயிலாப்பூரில் உள்ள சில்ட்ரன்ஸ் கிளப் என்பது 5 முதல் 14 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளுக்காக 1947 இல் நிறுவப்பட்ட ஒரு இலாப நோக்கற்ற…