பழைய பெடியன்ஸின் புதிய தலைவராக வி.குமரேசன் தேர்வு

வி.குமரேசன் மற்றும் ஸ்டாஃபோர்ட் மேட்டல் ஆகியோர் 2022 முதல் அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பழைய பெடியன்ஸ் சங்கத்தின் தலைவராகவும் செயலாளராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.…

Verified by ExactMetrics